Cvičení z programování na MFF-UK

Tato stránka je věnována postřehům a úmluvám, které se týkají nasazení CodExu v rámci cvičení z Programování I a II na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Níže uvedené informace slouží především cvičícím. Prosím dodžujte všechna uvedená doporučení.

Nezapomeňte si rovněž prostudovat F.A.Q. stránky.

Konference

Důležité věci a dotazy můžete směřovat do e-mailové konference cvicici -at- codex.ms.mff.cuni.cz. Do konference smí přispívat jen členové. Pokud nejste členy, požádejte správce o založení účtu.

Konference nemá strikntí pravidla ani etiketu, avšak snažte se být věcní a struční. Poslední dobou se nám rozmnožily případy offtopic obsahu. OT témata nejsou přímo zakázána, ale snažte se je co nejvíce směrovat mimo konferenci. Už nyní je situace taková, že spousta lidí konferenci sleduje jen z povzdálí.

Zakládání skupin

Skupiny sloužící běžným cvičením pojmenovávejte podle následujícího schématu:

Tzn. např. I42 (ZS).

Pokud chcete vytvořit skupinu pro více kruhů použijte stejnou syntax a jednotlivé kruhy oddělujte čárkami. Např. I42, I54 (ZS). Ostatní skupiny můžete pojmenovávat jak chcete. Nemáte-li zvláštní důvod, vytvářejte pouze privátní skupiny.

Uživatelé

Uživatelé by se měli do CodExu registrovat sami (pomocí rozhraní, které ověří jejich totožnost v SISu). V případě potíží byste jim měli pomoci v první řadě vy. Pokud budete vytvářet nový uživatelský účet, nezapomeňte vyplnit platný e-mail a jako login uveďte osobní číslo studenta. Následně uživateli vygenerujte náhodné heslo (tlačítkem "Vygenerovat" na stránce "Vlastnosti uživatelského účtu").

Vytváření úloh

Při vytváření úloh dodržujte především postupy popsané na F.A.Q. stránce a v dokumentaci Kterak sobě poříditi úložku.

Největší pozor si dejte na vytváření duplicitních úložek. Pokud potřebujete z nějakého důvodu vytvořit úlohu, která je velmi podobná již existující úloze, použijte stejné jméno, jen přidejte do závorky za název nějaký rozlišovací znak. Např. "Cesta králem na šachovnici" a "Cesta králem na šachovnici (délka)". Obdobně pokud vytváříte byť vzdáleně podobnou úlohu k jiné už existující, snažte se ji pojmenovat obdobně. Např. "Cesta králem na šachovnici" a "Cesta koněm na šachovnici".

Pojmenování úlohy by mělo být trefné. Po přečtení názvu a komentáře by mělo být každému alespoň trochu jasné, o co tam půjde.

Zadání úloh (a všechny ostatní texty) pište pokud možno česky. Pokud vám spisovná čeština činí velké obtíže a nemáte po ruce českého kolegu, který by vám s tím pomohl, můžete psát i slovensky.